• Tylko online
Zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w północno-zachodniej Polsce [E-Book] [pdf]
  • Zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w północno-zachodniej Polsce [E-Book] [pdf]
 

Zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w północno-zachodniej Polsce [E-Book] [pdf]

47,78 zł
Brutto

Z literatury przedmiotu wynika, że w przyszłości na obszarze całej Polski będzie następował wzrost temperatury powietrza, natomiast wzrost sum opadów i ich rozkład w przekroju rocznym będą bardziej złożone, czyli wystąpią większe zróżnicowania regionalne. Ważne są więc badania, które pokazują te zmiany w różnych regionach i są opracowane dla długich ciągów pomiarowych. W takiej kompleksowej analizie możemy wykazać współzależność elementów meteorologicznych, zróżnicowanie regionalne, określić, jaki zespół czynników i procesów klimatotwórczych ma największy wpływ na ich zmienność. W rezultacie dokładniej pozna się cechy klimatu wybranego do badań obszaru. Nie otrzymamy bowiem pełnego obrazu cech klimatu poprzez analizę pojedynczych jego elementów czy pojedynczych stacji, na których o warunkach klimatycznych w dużym stopniu decydują czynniki lokalne. W związku z powyższym podjęto próbę określenia zmienności temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w północno-zachodniej Polsce w latach 1951-2010. Opracowanie będzie zawierać analizę temperatury powietrza i opadów atmosferycznych nie tylko w przekroju rocznym oraz wieloletnim, ale również w rozkładzie przestrzennym. Zbadane zostaną ciągi temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w celu wykrycia cykliczności w ich przebiegu. W rezultacie rozwiązanie postawionych problemów pozwoli na ocenę wielkości wpływu adwekcji mas powietrza znad Oceanu Atlantyckiego i obszaru kontynentalnego oraz Morza Bałtyckiego. (Fragment Wstępu)

  • Autor / Autorzy: Małgorzata Kirschenstein
  • Wydawca: Uniwersytet Pomorski w Słupsku
  • Rok wydania: 2013
  • Liczba stron: 242
  • Format: pdf
  • Publikacja jest zabezpieczona przed nieuprawnioną dystrybucją. Rodzaj zabezpieczenia: Watermark
  • Przed zakupem przeczytaj zasady licencji, która zostanie udzielona kupującemu niniejszą publikację elektroniczną.
Słupsk
242
2013
Akademia Pomorska w Słupsku
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.