• Tylko online
Mniejszość niemiecka w Polsce Środkowej [E-Book] [pdf]
  • Mniejszość niemiecka w Polsce Środkowej [E-Book] [pdf]
  • Mniejszość niemiecka w Polsce Środkowej [E-Book] [pdf]
  • Mniejszość niemiecka w Polsce Środkowej [E-Book] [pdf]
 

Mniejszość niemiecka w Polsce Środkowej [E-Book] [pdf]

9,65 zł
Brutto

Książka jest poświęcona mniejszości niemieckiej w Polsce Środkowej. Mieści się w nurcie badawczym geografii historycznej. Autor podejmuje w niej analizę uwarunkowań osadnictwa niemieckiego i omawia pochodzenie terytorialne, rozkład przestrzenny, przemieszczenia oraz struktury demograficzno-społeczne ludności niemieckiej napływającej do regionu łódzkiego. Druga część publikac...

Książka jest poświęcona mniejszości niemieckiej w Polsce Środkowej. Mieści się w nurcie badawczym geografii historycznej. Autor podejmuje w niej analizę uwarunkowań osadnictwa niemieckiego i omawia pochodzenie terytorialne, rozkład przestrzenny, przemieszczenia oraz struktury demograficzno-społeczne ludności niemieckiej napływającej do regionu łódzkiego. Druga część publikacji dotyczy problematyki obecności mniejszości niemieckiej rozpatrywanej na płaszczyźnie społecznej i w strukturach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Autor przygląda się także usytuowaniu tej grupy etnicznej w społeczeństwie polskim w kontekście ewolucji poczucia narodowościowego kolejnych pokoleń osadników, ich stosunku do spraw i społeczności kraju osiedlenia oraz procesów integracji i asymilacji w warunkach zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej.

  • Autor / Autorzy: Tadeusz Marszał
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • Rok wydania: 2020
  • Liczba stron: 378
  • Format: pdf
  • Publikacja jest zabezpieczona przed nieuprawnioną dystrybucją. Rodzaj zabezpieczenia: Watermark
  • Przed zakupem przeczytaj zasady licencji, która zostanie udzielona kupującemu niniejszą publikację elektroniczną.
1
Łódź
378
2020
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.