Kupującemu publikacje elektroniczne w sklepie, udzielona zostanie licencja, uprawniająca go do korzystania z zakupionej publikacji elektronicznej na następujących polach eksploatacji:

  • ściągnięcie, utrwalenie, wyświetlanie publikacji elektronicznej na urządzeniu umożliwiającym jej odtwarzanie;
  • korzystanie wyłącznie na własny użytek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.