• Tylko online
Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa Anglii i Niemiec [E-Book] [mobi]
  • Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa Anglii i Niemiec [E-Book] [mobi]
 

Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa Anglii i Niemiec [E-Book] [mobi]

21,71 zł
Brutto

Przedmiotem monografii jest regionalna polityka przestrzenna omówiona na przykładach południowo-zachodniej Anglii, Dolnej Saksonii oraz regionów miejskich Bristolu i Hanoweru. Studia przypadków zawierają opis systemu planistycznego, szczegółowych celów, koncepcji planistycznych oraz instrumentów wykorzystywanych w polityce przestrzennej kształtowania koncentracji osadnictwa, ze szcz...

Przedmiotem monografii jest regionalna polityka przestrzenna omówiona na przykładach południowo-zachodniej Anglii, Dolnej Saksonii oraz regionów miejskich Bristolu i Hanoweru. Studia przypadków zawierają opis systemu planistycznego, szczegółowych celów, koncepcji planistycznych oraz instrumentów wykorzystywanych w polityce przestrzennej kształtowania koncentracji osadnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem stanu na rok 2015. W wyniku analizy zgromadzonego materiału autor formułuje wnioski w postaci zaleceń modyfikacji polskiego systemu planistycznego i rodzimej polityki przestrzennej. Cennym uzupełnieniem tej publikacji są słowniki pojęć planistycznych: angielsko-polski oraz niemiecko-polski. Publikacja adresowana jest do praktyków i teoretyków planowania przestrzennego i urbanistyki, osób odpowiedzialnych za tworzenie polityki przestrzennej oraz planów zagospodarowania przestrzennego, a także badaczy, wykładowców i studentów kierunku gospodarka przestrzenna. The subject of the monograph is regional spatial policy discussed on the examples of south-west England, Lower Saxony and the urban regions of Bristol and Hanover. The case studies contain a description of the planning system, detailed goals, planning concepts and instruments used in the spatial policy of shaping the concentration of settlement, with particular emphasis on the situation for 2015. As a result of the analysis of the collected material, the author formulates conclusions in the form of recommendations for modification of the Polish planning system and the native spatial policy. A valuable supplement to this publication are dictionaries of planning terms: English-Polish and German-Polish. The publication is addressed to practitioners and theoreticians of spatial planning and town planning, people responsible for creating spatial policy and spatial development plans, as well as researchers, lecturers and students of spatial management.

  • Autor / Autorzy: Tomasz Zaborowski
  • Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  • Rok wydania: 2017
  • Liczba stron: 320
  • Format: mobi
  • Publikacja jest zabezpieczona przed nieuprawnioną dystrybucją. Rodzaj zabezpieczenia: Watermark
  • Przed zakupem przeczytaj zasady licencji, która zostanie udzielona kupującemu niniejszą publikację elektroniczną.
1
Warszawa
320
2017
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.