• Tylko online
Globalizaciόn y desarrollo sostenible [E-Book] [mobi]
  • Globalizaciόn y desarrollo sostenible [E-Book] [mobi]
 

Globalizaciόn y desarrollo sostenible [E-Book] [mobi]

21,71 zł
Brutto

Autorzy przedstawiają różne teorie i praktyki zrównoważonego rozwoju w kontekście globalizacji. Przywołane przykłady ukazują alternatywne ścieżki rozwoju lokalnego i regionalnego w zależności od uwarunkowań środowiskowych, gospodarczych, społecznych, politycznych, kulturowych itp. Większość prezentowanych tekstów poświęcono rozwojowi różnych regionów Kolumbii. Publikacj...

Autorzy przedstawiają różne teorie i praktyki zrównoważonego rozwoju w kontekście globalizacji. Przywołane przykłady ukazują alternatywne ścieżki rozwoju lokalnego i regionalnego w zależności od uwarunkowań środowiskowych, gospodarczych, społecznych, politycznych, kulturowych itp. Większość prezentowanych tekstów poświęcono rozwojowi różnych regionów Kolumbii. Publikacja jest rezultatem współpracy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW z Uniwersytetem w Manizales w Kolumbii. ********* En el presente tomo se están mostrando diferentes temas relacionados con el desarrollo sostenible dentro del contexto de globalización. Esta colección de textos seleccionados discute varias teorías del desarrollo, la sostenibilidad, las políticas espaciales, industriales y sociales. La mayoría de los artículos se dedican al desarrollo en caso de varias regiones colombianas. La idea de globalización nos trae varias imágenes relacionadas tanto con la vida profesional y cotidiana, como, en general, con la organización social, política y al final también espacial. Las manifestaciones de globalización en cada región y en cada lugar no son iguales y dependen de varios actores – medioambientales, económicos, sociales, políticos, culturales, etc. El desarrollo sostenible dentro del contexto de globalización muestra varias caras y varias alternativas de los caminos del desarrollo dentro del contexto local y regional. Esta publicación es efecto de colaboración de la Facultad de Geografía y Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia con la Universidad de Manizales. ********* Globalization and Sustainable Development This volume presents different issues related to sustainable development shown within the context of globalization. A collection of selected texts discusses various theories of development, sustainability, and spatial, industrial and social policies. Most of the articles are devoted to the development of various Colombian regions. The idea of globalization brings us several images related to both professional and daily life, as well as, in general, social, political and spatial organization. The manifestations of globalization in each region and in each place are not the same and depend on a number of environmental, economic, social, political, cultural, etc. actors. Sustainable development within the context of globalization shows several faces and several alternatives of development paths within the local and regional context. This publication is the result of collaboration of the Faculty of Geography and Regional Studies of University of Warsaw, Poland with the University of Manizales, Colombia. ********* Prof. dr hab. Mirosława Czerny – geograf, profesor zwyczajny w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych, kierownik Katedry Geografii Miast i Planowania Przestrzennego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego. Jej obszar zainteresowań to kraje rozwijające się, a szczególnie Ameryka Łacińska. W krajach tego regionu przebywała wielokrotnie jako stypendystka, a następnie w sumie ponad 6 lat była wykładowcą na uniwersytetach w Meksyku, Peru, Kolumbii, Argentyny, Brazylii, Wenezueli, Kostaryce i na Kubie. W ramach realizowanych projektów badawczych współpracowała z ośrodkami badawczymi w Chile, Ekwadorze, Paragwaju i w krajach Ameryki Środkowej. Badania nad krajami rozwijającymi się prowadziła na Uniwersytecie w Tybindze (jako stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta), w Oksfordzie (w ramach stypendium PHARE) oraz na wielu uniwersytetach hiszpańskich, niemieckich i angielskich. Dwukrotnie prowadziła semestralne cykle wykładów na Uniwersytecie w Moguncji oraz cykle wykładów na Uniwersytecie Castilla-La Mancha w Albacete i na Universidad Complutense de Madrid. Wielokrotnie też była zapraszana jako wykładowca przez Autonomiczny Uniwersytet Stanu Meksyk w Toluce. Prace naukowe prof. Mirosławy Czerny poświęcone są zagadnieniom niedorozwoju, ubóstwa, zacofania wsi, dzielnicom marginalnym w wielkich miastach, planowaniu regionalnemu i lokalnemu, rozwojowi wielkich metropolii, rozwojowi zrównoważonemu, konfliktom politycznym i społecznym, społeczeństwu ryzyka. Za wkład w badania nad Ameryką Łacińską Universidad Nacional San Agustin de Arequipa w Peru nadał jej w 2007 roku tytuł doktora honoris causa, a w 2013 roku została uhonorowana medalem towarzystwa geograficznego w Limie w rocznicę 125-lecia jego istnienia. W tym samym roku macierzysty Wydział uhonorował ją także Medalem im. Jerzego Kondrackiego. Dr Ciro Alfonso Serna Mendoza – dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie w Manizales w Kolumbii.

  • Autor / Autorzy:
  • Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  • Rok wydania: 2018
  • Liczba stron: 294
  • Format: mobi
  • Publikacja jest zabezpieczona przed nieuprawnioną dystrybucją. Rodzaj zabezpieczenia: Watermark
  • Przed zakupem przeczytaj zasady licencji, która zostanie udzielona kupującemu niniejszą publikację elektroniczną.
1
Warszawa
294
2018
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.