• Tylko online
Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii? [E-Book] [pdf]
  • Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii? [E-Book] [pdf]
 

Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii? [E-Book] [pdf]

18,59 zł
Brutto

Praktyczny poradnik pisania prac licencjackich i magisterskich z geografii, przygotowany przez znakomitych Autorów, zawierający wskazówki zarówno ogólne, dotyczące prac naukowych z różnych dyscyplin naukowych, jak i szczegółowe, uwzględniające specyfikę dziedzin bliskich Autorom– geografii społeczno-ekonomicznej oraz nauk o Ziemi i środowisku. Napisany jasnym i przystępnym j...

Praktyczny poradnik pisania prac licencjackich i magisterskich z geografii, przygotowany przez znakomitych Autorów, zawierający wskazówki zarówno ogólne, dotyczące prac naukowych z różnych dyscyplin naukowych, jak i szczegółowe, uwzględniające specyfikę dziedzin bliskich Autorom– geografii społeczno-ekonomicznej oraz nauk o Ziemi i środowisku. Napisany jasnym i przystępnym językiem, niewolnym od żartobliwego tonu, z pewnością okaże się przydatny w przygotowywaniu i redagowaniu również innych geograficznych testów akademickich, a także prac na stopień z kierunków pokrewnych geografii, na przykład turystyki (turyzmu), gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, studiów miejskich. Wartością dodaną [tej publikacji] […] bardzo ważną dla studentów […] jest przedstawienie praktycznych wskazówek ułatwiających gromadzenie materiału, jego porządkowanie i klasyfikowanie, a także odnoszących się do najczęściej wybieranych przez licencjuszy i magistrantów metod badań (zwłaszcza bonitacji punktowej). […] Fragment ten wzbogacają […] liczne przykłady tego jak powinno się poprawnie redagować tekst oraz przykłady niepoprawnej redakcji. Zaczerpnięto je z prac licencjackich i magisterskich, których opiekunami byli Autorzy. (Z recenzji dr. hab. Mirosława Mularczyka, prof. UJK) Jest to praca ze wszech miar wybitna, bardzo potrzebna, napisana łatwo przyswajalnym językiem, „z polotem” typowym dla obu wybitnych Autorów. […] Z pewnością […] spotka się z zainteresowaniem nie tylko głównych adresatów – studentów geografii, ale także promotorów prac licencjackich i magisterskich. Polecam ją także doktorantom! (Z recenzji dr. hab. Adama Hibszera) ********* How to Write Geography BA and MA Theses? A Very Practical Guide A practical guide to writing geography BA and MA theses, prepared by outstanding authors, which contains general guidelines on scientific works from various disciplines as well as detailed advice on the research field of the authors: socio-economic geography and the earth and environmental sciences. The book, written in clear and accessible language and humorous tone, will certainly prove to be useful in preparing and editing other geographical academic texts as well as theses in the geography related subjects, such as tourism, spatial economics, environmentalism and urban studies. ********* Prof. Florian Plit – geograf, obecnie emerytowany profesor, w latach 1970–2013 związany z Uniwersytetem Warszawskim. Zajmuje się geografią regionalną (zwłaszcza pustynie i ich pogranicza w Afryce i w Azji) i dydaktyką geografii, a także metodologią i historią badań geograficznych oraz badaniami krajobrazów kulturowych. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geograficznego i jego kilkuletni przewodniczący. Autor wielu publikacji, w tym kilku podręczników szkolnych i akademickich. Promotor 14 doktoratów i opiekun ponad 100 magisteriów. Prof. Maciej Jędrusik (ORCID 0000-0003-4438-9639) – profesor na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Geograf regionalny, skupiony na badaniu zjawisk i procesów zachodzących w strefie międzyzwrotnikowej. Prowadził obserwacje i badania terenowe m.in. na Kubie, Madagaskarze i mniejszych wyspach Oceanu Indyjskiego, Małych Antyli, Polinezji i Melanezji. Autor 2 monografii i ponad 150 artykułów naukowych, autor i współautor podręczników szkolnych i akademickich oraz wydawnictw encyklopedycznych. Promotor 7 doktoratów i opiekun ponad 100 magisteriów.

  • Autor / Autorzy: Florian Plit, Maciej Jędrusik
  • Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  • Rok wydania: 2022
  • Liczba stron: 130
  • Format: pdf
  • Publikacja jest zabezpieczona przed nieuprawnioną dystrybucją. Rodzaj zabezpieczenia: Watermark
  • Przed zakupem przeczytaj zasady licencji, która zostanie udzielona kupującemu niniejszą publikację elektroniczną.
1
Warszawa
130
2022
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.