• Tylko online
Od seksualności do humanizacji medycyny [E-Book] [pdf]
  • Od seksualności do humanizacji medycyny [E-Book] [pdf]
 

Od seksualności do humanizacji medycyny [E-Book] [pdf]

39,13 zł
Brutto

Motywami przewodnimi księgi przygotowanej z okazji jubileuszu profesora Zbigniewa Izdebskiego są seksualność człowieka i humanizacja medycyny, czyli obszary, na które Profesor wywarł i nadal wywiera znaczący wpływ swoimi publikacjami, badaniami i wypowiedziami. Znalazły się w tym tomie zarówno eseje naukowe i opracowania analityczne, prezentujące wyniki badań, jak i teksty o profi...

Motywami przewodnimi księgi przygotowanej z okazji jubileuszu profesora Zbigniewa Izdebskiego są seksualność człowieka i humanizacja medycyny, czyli obszary, na które Profesor wywarł i nadal wywiera znaczący wpływ swoimi publikacjami, badaniami i wypowiedziami. Znalazły się w tym tomie zarówno eseje naukowe i opracowania analityczne, prezentujące wyniki badań, jak i teksty o profilu bardziej teoretycznym, mieszczące się w obszarze zainteresowań Profesora, a także opracowania wspomnieniowe, refleksyjne oraz opowieści o mniej lub bardziej znanych rodzajach aktywności Jubilata. Redaktorzy tej publikacji – Jego uczniowie i przyjaciele – zdecydowali się na nieoddzielanie wypowiedzi wspomnieniowych od teoretycznych w przekonaniu, że taki układ tekstów autorstwa zarówno doświadczonych naukowców, jak i tych, którzy są dopiero na początku swojej drogi zawodowej, jest odzwierciedleniem miejsca, jakie zajmuje Profesor Izdebski w środowisku nie tylko naukowym – łącząc pokolenia oraz wzbudzając powszechny szacunek i sympatię. Publikacja jest zbiorem wypowiedzi tych, którzy mieli okazję, zaszczyt i przyjemność zetknąć się w swoim życiu z Profesorem Izdebskim – można powiedzieć, że jest to cykl felietonów na bardzo różne tematy, których wspólnym mianownikiem jest osoba Profesora. […] Uważam, że w dzisiejszych trudnych czasach powinna to być tak zwana lektura obowiązkowa – zaręczam też, że nie będzie ona nudna dla nikogo. Ja jestem pod jej olbrzymim wrażeniem – chylę czoła przed zacnym Jubilatem, świętującym „inaczej-okrągłą”, bo 66. rocznicę urodzin, odnajdując na nowo Człowieka, którego […] znam od dawna. Z szacunkiem i pozdrowieniami dla Jubilata wraz z najlepszymi życzeniami na kolejne piękne dni, miesiące i lata życia – oby nadal były pełne sukcesów, dobra i wszechobecnej miłości. (Z recenzji prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia) Nawiązując do portretu Jubilata, któremu dedykowany jest niniejszy tom, trzeba jednoznacznie stwierdzić, iż […] zasługuje [On] na wdzięczność i powszechny szacunek nie tylko ze względu na swą ogromną wiedzę i pracę naukową, którą wykonywał i wykonuje, ale również dlatego, że w toku swej długoletniej działalności dydaktycznej i badawczej roztaczał wokół siebie atmosferę życzliwości i wiary w człowieka. […] Niech będzie mi wolno […] złożyć głęboki pokłon Profesorowi Zbigniewowi, Wyjątkowej postaci, Druhowi doli i niedoli naszych czasów, […] przedkładam tym samym życzliwe i szczere podziękowania za Twoje, wielowymiarowe i bezprzykładne dokonania. Działaj i twórz dalej, żyj w szczęściu, zdrowiu i radosnej atmosferze, towarzyszącej zawsze Twojej Osobowości – wśród nagród, zaszczytów, wspieraj nas Twoją olbrzymią wiedzą i talentem. Kolejnych niepowtarzalnych i emocjonalnych doznań i osobistej satysfakcji. Ab imo pectore: Wszystkiego najlepszego! (Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego) ********* From Sexuality to the Humanization of Medicine. The Benefit of Zbigniew Izdebski in Words The leading motives of the book prepared to celebrate the jubilee of Professor Zbigniew Izdebski are the sexuality of man and the humanization of medicine, i.e. the fields on which Professor has had profound influence with his publications, research and statements. The volume includes scientific essays and analytical studies, presenting research results, theoretical texts which are within the area of Professor’s interests, memories, reflections and accounts of Professor Izdebski’s less- or well-known activities. The editors of this publication – Professor’s students and friends – decided not to separate commemorative and theoretical articles in the belief that such arrangement of texts written by experienced scientists and scholars who are at the beginning of their academic career reflects the place Professor Izdebski holds not only in the scientific environment and which brings generations together and earns him universal respect and affinity. ********* Dr hab. Anna Kowalewska (ORCID 0000-0002-8476-9911) – adiunkt w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Dr hab., prof. ucz. Krzysztof Wąż (ORCID 0000-0002-3072-4793) – zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół edukacji i profilaktyki seksualnej, socjalizacji i obyczajowości seksualnej, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego młodzieży, uwarunkowań zachowań ryzykownych oraz pedagogiki rodziny. Autor ekspertyz podręczników wychowania do życia w rodzinie i rzeczoznawca w tym zakresie; absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; nauczyciel dyplomowany; w latach 1990–2003 dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze; twórca i były pierwszy dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Mgr Maciej Białorudzki (ORCID 0000-0001-8291-5543) – dietetyk kliniczny, pracownik Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego; członek zespołu badawczego grantu Agencji Badań Medycznych „Humanizacja procesu leczenia i komunikacja kliniczna pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID-19”, realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim. Dietetyk w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. Członek zespołu badawczego dwóch edycji badań zdrowia i życia seksualnego Polek i Polaków w czasie pandemii COVID-19. Autor publikacji naukowych i projektów badawczych. Uczestnik szkoleń oraz konferencji polskich i międzynarodowych z zakresu dietetyki i seksuologii.

  • Autor / Autorzy:
  • Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  • Rok wydania: 2022
  • Liczba stron: 366
  • Format: pdf
  • Publikacja jest zabezpieczona przed nieuprawnioną dystrybucją. Rodzaj zabezpieczenia: Watermark
  • Przed zakupem przeczytaj zasady licencji, która zostanie udzielona kupującemu niniejszą publikację elektroniczną.
1
Warszawa
366
2022
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.