• Tylko online
Środowisko przyrodnicze miast i gmin powiatu słupskiego w dokumentach oraz opiniach mieszkańców [E-Book] [pdf]
  • Środowisko przyrodnicze miast i gmin powiatu słupskiego w dokumentach oraz opiniach mieszkańców [E-Book] [pdf]
 

Środowisko przyrodnicze miast i gmin powiatu słupskiego w dokumentach oraz opiniach mieszkańców [E-Book] [pdf]

47,78 zł
Brutto

Podstawą do zebrania opinii były pilotażowe badania ankietowe przeprowadzone w latach 2011-2012. Próbę losową stanowili stali mieszkańcy miast i gmin powiatu słupskiego. Anonimowa ankieta zawierała 46 grup rozbudowanych pytań dotyczących ukształtowania powierzchni terenu (formy antropogeniczne), powietrza atmosferycznego, hałasu, wód powierzchniowych i podziemnych, innych czynnik...

Podstawą do zebrania opinii były pilotażowe badania ankietowe przeprowadzone w latach 2011-2012. Próbę losową stanowili stali mieszkańcy miast i gmin powiatu słupskiego. Anonimowa ankieta zawierała 46 grup rozbudowanych pytań dotyczących ukształtowania powierzchni terenu (formy antropogeniczne), powietrza atmosferycznego, hałasu, wód powierzchniowych i podziemnych, innych czynników negatywnie oddziałujących na środowisko, przyrody ożywionej. Pytano także o formy ochrony, działalność władz samorządowych na rzecz ochrony środowiska oraz edukację ekologiczną w szkołach. Średnia wielkość próby wyniosła 100, przy rozpiętości liczbowej 80-210 respondentów. Rozwiązywanie coraz bardziej złożonych problemów na styku społeczeństwo–środowisko uzależnione zostaje od wielu czynników. Jednak nie ulega wątpliwości, iż w szczególności postęp ten jest warunkowany transferem wyników badań naukowych na poziom edukacji społeczeństwa i poziomy decyzyjne. Wspólne uświadomienie zagrożeń i konieczność ich eliminacji, na tyle, na ile pozwala najnowsza wiedza i możliwości techniczno-finansowe, powinny pozostać na trwałe w polu widzenia społeczności lokalnych i samorządów w celu odbudowy „świadomości zależności”. Emerson R. (1950) twierdził, że „poglądy społeczeństwa na przyrodę mają decydujący wpływ na jego instytucje” (Ze Wstępu).

  • Autor / Autorzy: Agnieszka Flis, Ryszard J. Klimko, Anna Wiśniewska
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku
  • Rok wydania: 2014
  • Liczba stron: 178
  • Format: pdf
  • Publikacja jest zabezpieczona przed nieuprawnioną dystrybucją. Rodzaj zabezpieczenia: Watermark
  • Przed zakupem przeczytaj zasady licencji, która zostanie udzielona kupującemu niniejszą publikację elektroniczną.
Słupsk
178
2014
Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.