• Tylko online
THE DEVELOPMENT OF WORD RECOGNITION IN READING IN LOWER PRIMARY POLISH LEARNERS OF ENGLISH [E-Book] [pdf]
  • THE DEVELOPMENT OF WORD RECOGNITION IN READING IN LOWER PRIMARY POLISH LEARNERS OF ENGLISH [E-Book] [pdf]
 

THE DEVELOPMENT OF WORD RECOGNITION IN READING IN LOWER PRIMARY POLISH LEARNERS OF ENGLISH [E-Book] [pdf]

52,00 zł
Brutto

Niniejsza praca poświęcona została zbadaniu stopnia rozwoju umiejętności rozpoznawania wyrazów w języku angielskim przez polskich uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej. Szczególnej analizie poddano zmiany dotyczące następujących aspektów prowadzących do płynnego rozpoznawania słów: (1) znajomość nazw liter alfabetu angielskiego oraz relacji litera-głoska, (2) odczytywa...

Niniejsza praca poświęcona została zbadaniu stopnia rozwoju umiejętności rozpoznawania wyrazów w języku angielskim przez polskich uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej. Szczególnej analizie poddano zmiany dotyczące następujących aspektów prowadzących do płynnego rozpoznawania słów: (1) znajomość nazw liter alfabetu angielskiego oraz relacji litera-głoska, (2) odczytywanie wyrazów metodą całościową (ang. sight word reading), (3) odczytywanie wyrazów za pomocą syntezy głosek (ang. phonemic decoding), oraz (4) odczytywanie wyrazów w kontekście. Dodatkowo obserwowano zmiany w stopniu rozumienia zdań oraz znajomości słownictwa. Badanie miało charakter ilościowo-jakościowy. Jako badanie podłużne i studium wielu przypadków umożliwiło ono wnikliwą obserwację i ocenę rozwoju poszczególnych komponentów sprawności czytania na przestrzeni sześciu miesięcy u sześciorga uczniów biorących udział w kursie językowym kładącym szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności czytania. „Autorka podjęła się badania trudnej problematyki, jaką jest kształcenie umiejętności czytania w języku obcym na jej wczesnym etapie. Istnieje bowiem pilna potrzeba rozwijania tej sprawności w polskich warunkach szkolnych, szczególnie w odniesieniu do najpopularniejszego języka obcego, jakim jest obecnie angielski, na profesjonalnych, naukowo ugruntowanych, a nie intuicyjnych podstawach”. prof. dr hab. Maria Dakowska Uniwersytet Warszawski „Monografia ta jest ważną pozycją glottodydaktyczną, stanowi istotny wkład w aktualny stan wiedzy nt. nauczania czytania w języku obcym na początkowych etapach. Będzie cennym źródłem zarówno dla edukatorów, jak i badaczy, chcących zająć się tym tematem. Monografia ta powinna być również spopularyzowana na rynku globalnym, gdyż nauczanie j. angielskiego jako globalnego, obejmujące proces czytania, stanowi odmienne wyzwanie dla uczniów i nauczycieli różnych języków rodzimych (nie tylko opartych na alfabecie łacińskim), co stanowi aktualny trend w badaniach nad wczesnym nauczaniem języków obcych dzieci”. dr hab. prof. UP Joanna Rokita-Jaśkow Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • Autor / Autorzy: Barbara Struk
  • Wydawca: Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II Biała Podlaska
  • Rok wydania: 2021
  • Liczba stron: 230
  • Format: pdf
  • Publikacja jest zabezpieczona przed nieuprawnioną dystrybucją. Rodzaj zabezpieczenia: Watermark
  • Przed zakupem przeczytaj zasady licencji, która zostanie udzielona kupującemu niniejszą publikację elektroniczną.
1
230
2021
Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II Biała Podlaska
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.